Recykling? Lubię to!

Tworzywa sztuczne, które w zastraszającym tempie rozrastają się na naszej planecie są bardzo poważnym problem. Trudno jednak całkowicie uchronić się przed ich gromadzeniem, ponieważ jesteśmy nimi zewsząd atakowani. Przecież każde zakupy spożywcze to przynajmniej kilka opakowań, które nie zawsze są biodegradowalne.

Inicjatywy ekologiczne zdobywają jednak coraz większe uznanie społeczne, dlatego jesteśmy coraz bardziej uważni i staramy się, oczywiście na miarę naszych możliwości, chronić środowisko.

battery-22119_960_720Recykling to jedna z najpowszechniejszych i najbardziej skutecznych metod ochrony środowiska. Ma na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. To również dążenie do maksymalizacji ponownego wykorzystania materiałów odpadowych. Odzyskiwanie i przetwarzanie to przecież redukcja ilości odpadów, a zatem także redukcja przestrzeni, która niezbędna jest do składowania odpadów.

Recykling wymaga od społeczeństwa dyscypliny i świadomości. Śmieci, które wszyscy wytwarzamy w domach, należy zbierać i segregować, a następnie umieszczać w odpowiednich pojemnikach. Najczęściej spotykamy się z segregacją kontenerową: papier, plastik, szkło, metale – wkładamy do oddzielnych kontenerów.

Recykling tworzyw sztucznych może przebiegać na dwa sposoby

Bez zmiany struktury chemicznej, czyli recykling materiałowy (mechaniczny), polegający na rozdrobnieniu odpadów w celu uzyskania regranulatu lub recyklatu, spełniającego określone wymagania jakościowe. Recykling opiera się głównie na właściwościach termoplastycznych przetwarzanych tworzyw, dotyczy on zatem butelek i opakowań.

Ze zmianą struktury chemicznej, czyli recykling chemiczny (surowcowy), polegający na degradacji tworzywa do związków niskocząsteczkowych lub do związków wyjściowych.

Należy podkreślić, że wciąż pracuje się nad unowocześnieniem metody recyklingu, a sporo zależy również od naszego zaangażowania. Nim zmienimy cały świat… popracujmy nad własnymi nawykami. Zamiast worków na śmieci, które należy regularnie kupować, używajmy toreb foliowych, które przynosimy do domu z każdymi zakupami. Ot, taki mały krok, który może być przyczynkiem do lepszego i ekologicznego życia.

Pozdrawiamy, Atemi.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*